Przejdź do treści

PROJEKT: ABSOLWENT BEZ BARIER

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością we wsparciu Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

realizuje projekt współfinansowany przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  1. „Absolwent bez barier – projekt wsparcia i wejścia na rynek pracy dla studentów i absolwentów UKSW z niepełnosprawnościami”, nr ABS/000005/007/D

w ramach Pilotażowego programu ABSOLWENT

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych I edycji Projektu wynosi 789 988,00 zł, w tym dofinansowanie z Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 750 110,00 zł , wkład własny 39 878,00 zł.

Do korzystania ze wsparcia uprawnieni są :

  • studenci dwóch ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia UKSW z niepełnosprawnością (legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności), bezrobotni,
  • absolwenci studiów wyższych z niepełnosprawnością, którzy zakończyli studia w okresie pięciu ostatnich lat akademickich (legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności), bezrobotni.

Wybrane formy wsparcia:

  • diagnoza uczestników z wykorzystaniem testu ICF
  • opracowanie indywidualnych planów kariery
  • coaching rozwoju zawodowego
  • szkolenie zawodowe
  • staże aktywizujące
  • stypendium stażowe
  • dodatek motywacyjny

Biuro projektu: Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pok. 018 (parter) .

tel. (22) 380 43 23, email: bon@uksw.edu.pl

Kierownikiem projektu jest dr hab. Anna Fidelus prof. ucz.

Plik do pobrania:

Projekt: Absolwent bez barier

22 marca 2023