KIERUNEK LEKARSKI (studia niestacjonarne)

KIEROWNIK KIERUNKU 

prof. dr hab. nauk med. Andrzej Kotela

Dyżur:

środa: godz. 19:00-20:00

a.kotela@uksw.edu.pl (wymagany wcześniejszy kontakt e-mail)

 

OPIEKUN I ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

dr n. med. Robert Kuthan

Dyżur: poniedziałek godz. 16:00 – 18:00

r.kuthan@uksw.edu.pl (wymagany wcześniejszy kontakt e-mail)

 

OPIEKUN II ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

dr hab. n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Dyżur: środa godz. 13.30 – 14.00

i.mlynarczuk-bialy@uksw.edu.pl (wymagany wcześniejszy kontakt e-mail)

 

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU LEKARSKIM

dr n. med. Grzegorz Horszczaruk

Dyżur: środa godz. 12:00 – 12:45

g.horszczaruk@uksw.edu.pl (wymagany wcześniejszy kontakt e-mail)

 

Skip to content