KIERUNEK LEKARSKI (studia niestacjonarne)

Kierunek lekarski

Kierunek lekarski na UKSW wyróżniają nowoczesne laboratoria, wykwalifikowana kadra naukowa oraz współpraca z wiodącymi placówkami medycznymi w Polsce. Studenci w trakcie zajęć mogą korzystać z zaawansowanego technicznie sprzętu do nauki m.in. genetyki, proteomiki i metabolomiki. Do dyspozycji mają także sale symulacji  medycznych wraz z najnowocześniejszymi w Polsce fantomami oraz urządzeniami do interaktywnej edukacji.

Wysoki poziom kształcenia przyszłych medyków zapewnia wykwalifikowana kadra naukowa, składająca się z wybitnych ekspertów m.in. w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, ortopedii czy alergologii. Kształcenie odbywa się w nowatorskiej formie nauczania zintegrowanego, które ma na celu równoległe przekazywanie informacji z zakresu nauk podstawowych oraz nauk klinicznych.

Dzięki licznym umowom partnerskim studenci kierunku lekarskiego na UKSW mają możliwość odbycia praktyk studenckich w wielu renomowanych placówkach medycznych. Wydział Medyczny. Collegium Medicum współpracuje między innymi z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA, Instytutem Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka”, Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym.  

Poziom kształcenia:  studia jednolite magisterskie

Czas: 6 lat

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku lekarskiego na UKSW można pracować m.in. w:

  • szpitalach,
  • specjalistycznych przychodniach,
  • instytucjach badawczych,
  • pracowniach laboratoryjnych,
  • firmach farmaceutycznych.
KIEROWNIK KIERUNKU LEKARSKIEGO

 dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prof. ucz

a.kobayashi@uksw.edu.pl

 

OPIEKUN I ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

mgr Adam Kaczmarek

 

OPIEKUN II ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

dr n. med i n. o zdr. Paulina Wilczyńska

 
OPIEKUN III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

dr n. med Jacek Nasiłowski

 

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU LEKARSKIM

mgr Adam Kaczmarek – pełnomocnik I roku

 dr n. med i n. o zdr. Paulina Wilczyńska – pełnomocnik II roku

dr n. med Jacek Nasiłowski – pełnomocnik III roku

 

KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS

dr n. farm. Piotr Merks

 

Skip to content