KIERUNEK LEKARSKI (studia niestacjonarne)

KIEROWNIK KIERUNKU 

 dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prof. ucz

Dyżur:

a.kobayashi@uksw.edu.pl

 

OPIEKUN I ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

dr n. med. Robert Kuthan

Dyżur: poniedziałek godz. 16:00 – 18:00

r.kuthan@uksw.edu.pl (wymagany wcześniejszy kontakt e-mail)

 

OPIEKUN II ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

dr n. med i n. o zdr. Paulina Wilczyńska

Dyżur: 

p.wilczynska@uksw.edu.pl

 

OPIEKUN III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

Vacat

 

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU LEKARSKIM

dr n. med. Grzegorz Horszczaruk

Dyżur: środa godz. 12:00 – 12:45

g.horszczaruk@uksw.edu.pl (wymagany wcześniejszy kontakt e-mail)

Skip to content