Przejdź do treści

Kompletne wnioski/podania należy składać:

  • za pośrednictwem systemu USOS, z odpowiednimi załącznikami dołączonymi do wniosku. W przypadku braku kategorii wniosku, należy wybrać kategorię „inne” i opisać sprawę.

W przypadku niemożności złożenia podania przez USOS lub dla osób innych niż studenci UKSW wnioski należy składać:

  • osobiście w Dziekanacie WMCM, drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera. Przy wyborze drogi listownej prosimy o przesłanie na adres pocztowy Dziekanatu WMCM kompletu dokumentów tj. oryginał wniosku/podania opatrzony Państwa podpisem wraz z wymaganymi załącznikami: podania niepodpisane, podania niekompletne, podania bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

Pytania i wiadomości prosimy kierować na adres wmcm@uksw.edu.pl.