PODPISANIE UMOWY UKSW Z WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZAKAŹNYM

Organizacja zajęć dydaktycznych i badawczych oraz utworzenie Zakładu Chorób Zakaźnych Instytutu Nauk Medycznych WMCM to główne założenia umowy podpisanej przez naszą Uczelnię z Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie. Umowa została podpisana 21 września przez rektora UKSW ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego oraz dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie Agnieszkę Kujawską-Misiąg. – To jest historyczny moment, bowiem akt podpisania umowy dopina wiele starań, które zostały podjęte w zeszłym […]

DZIEŃ ORGANIZACYJNY DLA STUDENTÓW I ROKU

Zbliża się dzień organizacyjny dla nowo przyjętych studentów WMCM. Odbędzie się on 30.09.2022 o godzinie 11:00 w Auli Schumana (budynek 21 / Auditorium Maximum).   Harmonogram: 11:00 Uroczyste powitanie nowych studentów przez Dziekana Wydziału Medycznego Collegium Medicum prof. Filipa M. Szymańskiego 11:15 O WMCM w pigułce – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia 11:30 WMCM rozwija medyczne skrzydła – Prodziekan ds. klinicznych i rozwoju 12:00 szkolenie BHP […]

Skip to content