Przejdź do treści

Po ukończeniu pielęgniarstwa na UKSW można od razu znaleźć pracę w placówkach medycznych. Studia te dają możliwość zdobycia zawodu, który jest obdarzony społecznym zaufaniem.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych laboratoriach oraz salach symulacji medycznych wraz z najnowocześniejszymi w Polsce fantomami. W nauce pomagają interaktywne sprzęty, doskonale wyposażona sala umiejętności położniczych oraz system do skanowania i udostępniania online preparatów mikroskopowych do nauczania cytologii.

Studenci kierunku pielęgniarstwo na UKSW odbywają praktyki w renomowanych placówkach medycznych. Wśród instytucji klinicznych, stanowiących bazę naukową dla studiów medycznych UKSW, są m.in. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Instytut Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka”, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Międzyleski Szpital Specjalistyczny.  

Kadrę akademicką tworzą pasjonaci z dużą życzliwością wobec studentów oraz dużym doświadczeniem praktycznym i teoretycznym w zakresie nauczanych przedmiotów.

OPIEKUN I ROKU KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

dr n. med. Małgorzata Tomaszewska-Kowalska

OPIEKUN II ROKU KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

dr n. o zdr. Emilia Wawszczak

OPIEKUN III ROKU KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

mgr Izabela Strzelecka

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

dr n. med. Małgorzata Tomaszewska-Kowalska – pełnomocnik I roku pielęgniarstwa
dr n. o zdr. Emilia Wawszczak – pełnomocnik II roku pielęgniarstwa
mgr Izabela Strzelecka – pełnomocnik III roku pielęgniarstwa

Poziom kształcenia:  studia licencjackie

Czas: 3 lata

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu pielęgniarstwa na UKSW można pracować m.in. w: 

  • szpitalach, 
  • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,  
  • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, 
  • żłobkach, 
  • domach opieki społecznej.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagany przedmiot maturalny na studia: język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka.

Wymagane dokumenty na pielęgniarstwo