Przejdź do treści

Kierunek lekarski na UKSW wyróżniają nowoczesne laboratoria, wykwalifikowana kadra naukowa oraz współpraca z wiodącymi placówkami medycznymi w Polsce. Studenci w trakcie zajęć mogą korzystać z zaawansowanego technicznie sprzętu do nauki m.in. genetyki, proteomiki i metabolomiki. Do dyspozycji mają także sale symulacji  medycznych wraz z najnowocześniejszymi w Polsce fantomami oraz urządzeniami do interaktywnej edukacji.

Wysoki poziom kształcenia przyszłych medyków zapewnia wykwalifikowana kadra naukowa, składająca się z wybitnych ekspertów m.in. w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, ortopedii czy alergologii. Kształcenie odbywa się w nowatorskiej formie nauczania zintegrowanego, które ma na celu równoległe przekazywanie informacji z zakresu nauk podstawowych oraz nauk klinicznych.

Dzięki licznym umowom partnerskim studenci kierunku lekarskiego na UKSW mają możliwość odbycia praktyk studenckich w wielu renomowanych placówkach medycznych. Wydział Medyczny. Collegium Medicum współpracuje między innymi z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA, Instytutem Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka”, Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym.  

KIEROWNIK KIERUNKU LEKARSKIEGO

dr hab. n. med. Emilia Grosicka-Maciąg, prof. ucz.
(e.grosicka-maciag@uksw.edu.pl)

OPIEKUN I ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

dr n. med i n. o zdr. Adam Kaczmarek (adam.kaczmarek@uksw.edu.pl)

OPIEKUN II ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

mgr Malwina Jędrysik (m.jedrysik@uksw.edu.pl)

OPIEKUN III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

dr n. med Jacek Nasiłowski (j.nasilowski@uksw.edu.pl)

OPIEKUN IV ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

dr n. med. Wojciech Majkusiak (w.majkusiak@uksw.edu.pl)

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU LEKARSKIM

dr n. med i n. o zdr. Adam Kaczmarek (adam.kaczmarek@uksw.edu.pl) – pełnomocnik I roku
mgr Malwina Jędrysik (m.jedrysik@uksw.edu.pl) – pełnomocnik II roku
dr n. med Jacek Nasiłowski (j.nasilowski@uksw.edu.pl) – pełnomocnik III roku
dr n. med. Wojciech Majkusiak (w.majkusiak@uksw.edu.pl) – pełnomocnik IV roku

KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS

mgr Malwina Jędrysik (m.jedrysik@uksw.edu.pl)

Poziom kształcenia:  studia jednolite magisterskie

Czas: 6 lat

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku lekarskiego na UKSW można pracować m.in. w:

  • szpitalach,
  • specjalistycznych przychodniach,
  • instytucjach badawczych,
  • pracowniach laboratoryjnych,
  • firmach farmaceutycznych.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia: chemia, biologia, matematyka

Wymagane dokumenty na medycynę stacjonarną i niestacjonarną