REJESTRACJA NA LEKTORATY

SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT LEKTORATU DLA STUDENTÓW I-GO ROKU STUDIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH LEKTORAT OD X.2022 z kierownik SJO mgr Moniką Nowosielską:   (termin do wyboru): 3.10.2022, godz. 9.00 3.10.2022, godz. 18.30 MSTeams: zespół: Dyżur_Monika Nowosielska / kod do zespołu: 5xo438t Instrukcja łączenia się studentów do MSTeams: https://csi.uksw.edu.pl/dla-studentow/ms-teams/polaczenie-do-zdalnego-egzaminu Rejestracja na lektoraty 2022-2023 zima_4

PODPISANIE UMOWY UKSW Z WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZAKAŹNYM

Organizacja zajęć dydaktycznych i badawczych oraz utworzenie Zakładu Chorób Zakaźnych Instytutu Nauk Medycznych WMCM to główne założenia umowy podpisanej przez naszą Uczelnię z Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie. Umowa została podpisana 21 września przez rektora UKSW ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego oraz dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie Agnieszkę Kujawską-Misiąg. – To jest historyczny moment, bowiem akt podpisania umowy dopina wiele starań, które zostały podjęte w zeszłym […]

DZIEŃ ORGANIZACYJNY DLA STUDENTÓW I ROKU

Zbliża się dzień organizacyjny dla nowo przyjętych studentów WMCM. Odbędzie się on 30.09.2022 o godzinie 11:00 w Auli Schumana (budynek 21 / Auditorium Maximum).   Harmonogram: 11:00 Uroczyste powitanie nowych studentów przez Dziekana Wydziału Medycznego Collegium Medicum prof. Filipa M. Szymańskiego 11:15 O WMCM w pigułce – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia 11:30 WMCM rozwija medyczne skrzydła – Prodziekan ds. klinicznych i rozwoju 12:00 szkolenie BHP […]

Nowe zajęcia ogólnouczelniane  – kreatywnie, skutecznie, profesjonalnie

Nowe zajęcia ogólnouczelniane  – kreatywnie, skutecznie, profesjonalnie (rejestracja: 15.09.2022 – 21.09.2022 r.) Biuro Karier UKSW zaprasza na 6 edycję bezpłatnych warsztatów połączonych z pakietem indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym (prowadzone on-line). Zapraszamy studentów wszystkich wydziałów ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) do uczestnictwa w przedmiotach ogólnouczelnianych: ABC własnego biznesu (CSDZ-ABK-ABC), Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki (CSDZ-ABK-BWM), Negocjacje […]

Skip to content