Przejdź do treści

Projekt: Funkcjonalne materiały kompozytowe do drukowalnych sensorów do telerehabilitacjiUKSW realizuje projekt  w partnerstwie w ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE – TECHMATSTRATEG”

Projekt: „Funkcjonalne materiały kompozytowe do drukowalnych sensorów do telerehabilitacji” nr TECHMATSTRATEG-III/0032/2019-00

Partnerzy:

Politechnika Warszawska – Lider

NovelInks Sp. z o.o., 

TALKIN THINGS sp. z o.o.

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnych materiałów kompozytowych nanoszonych technikami drukarskimi, które posłużą do wytwarzania sensorów do telerehabilitacji ortopedycznej, sportowej i

kardiologicznej.
Innowacja produktowa zostanie uzyskana na drodze zaplanowanych prac B+R ukierunkowanych na opracowanie technologii materiałowych do produkcji dwóch rodzajów czujników: sił nacisku oraz
elektrochemicznych. Pierwsze z nich będą zaimplementowane w formie wkładek do butów w celu zdalnego monitorowania procesu rehabilitacji ortopedycznej. Druga grupa będzie obejmowała pomiar
stężenia mleczanów i pH oraz pomiary pomocnicze (temperatura, wilgotność). Zastosowaniem tych czujników, drukowanych na elastycznej folii naklejanej na skórę (tzw. elektronicznych tatuaży), będzie
monitorowanie wysiłku pacjenta.
Opracowane rozwiązania będą stanowiły zupełnie nową jakość pod kątem prowadzenia rehabilitacji dzięki małej masie, dużej elastyczności i działaniu bezprzewodowemu oraz przystępnej cenie. Cechy te
pozwolą na śledzenie procesu usprawniania chorych w warunkach ich swobodnego funkcjonowania poza gabinetem lekarskim, dostosowując zalecenia medyczne na bieżąco i zwiększając wydajność
jednostkową i systemową opieki medycznej. Co więcej, dzięki technologii elektroniki drukowanej urządzenia będą mogły być wytwarzane w procesach wielkoformatowych, co spowoduje uzyskanie
relatywnie niskiej ceny a tym samym udostępni je dla szerokiej grupy odbiorców.
W ramach projektu oprócz badań nad technologiami materiałowymi przewidziane są:
• Badania kliniczne mające na celu zdefiniowanie metodologii pomiaru i kluczowych parametrów funkcjonalnych wytwarzanych materiałów;
• Prace rozwojowe, których efektem będzie opracowanie elektronicznych układów komunikacji i zasilania do prowadzenia pomiarów;
• Przeskalowanie technologii do przemysłowej produkcji wielkoseryjnej;
• Testy i certyfikację biozgodności, dokonanie zgłoszeń patentowych i przygotowanie dok. wdrożeniowej rozwiązań.

Wartość projektu

Cały projekt: 9 929 395,86 zł

UKSW: 3 632 441,86 zł

Projekt odpowiada na bieżące potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.