Przejdź do treści

„Opracowania Modelu Uniwersytetu Przedsiębiorczego w jego Ekosystemie Innowacji oraz Procesu Wdrażania tego Modelu przy wykorzystaniu narzędzia diagnostycznego i rozwojowego”

Nazwa zadania

                Realizacja badań naukowych, dotyczących „Opracowania Modelu Uniwersytetu Przedsiębiorczego w jego Ekosystemie Innowacji oraz Procesu Wdrażania tego Modelu przy wykorzystaniu narzędzia diagnostycznego i rozwojowego” jako odpowiedź na wnioski i zalecenia z badań wstępnych (badań eksploracyjnych), dotyczących rozpoznania natury problemu Uniwersytetu Przedsiębiorczego. Model Uniwersytetu Przedsiębiorczego w jego Ekosystemie Innowacji opracowany dla polskich warunków kulturowych, społecznych i ekonomicznych na bazie światowych praktyk oraz Proces dla jego wdrażania (przy wykorzystaniu narzędzia diagnostycznego i rozwojowego) są kluczową potrzebą zidentyfikowaną przez proces badań wstępnych.

Model i Proces (wraz z narzędziem) wypełnią istniejącą w Polsce lukę wiedzy i praktyki i będą umożliwiały transformację polskich uniwersytetów tradycyjnych do ich nowej roli – Uniwersytetu Przedsiębiorczego – uczelni aktywnie uczestniczącej w nowoczesnym rozwoju innowacyjno-technologicznym kraju. Badania te zostaną przeprowadzone w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Model zostanie przetestowany praktycznie i będzie gotowy do zastosowania przez polskie uczelnie wyższe dzięki opracowanemu Procesowi wdrażania oraz narzędziu diagnostycznemu i rozwojowemu oraz materiałom aplikacyjnym.

Termin realizacji zadania
Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2026 roku.

Główny cel zadania
Przeprowadzenie badań właściwych, jako odpowiedź na wnioski i zalecenia z badań wstępnych i opracowanie Modelu Uniwersytetu Przedsiębiorczego w jego Ekosystemie Innowacji oraz Procesu do Wdrażania tego Modelu wraz z narzędziem diagnostycznym i rozwojowym.

Szczegółowe cele Zadania

1. Analiza teoretyczna obecnej wiedzy na temat istniejących na świecie skutecznych rozwiązań w zakresie funkcjonowania Uniwersytetu Przedsiębiorczego w jego Ekosystemie Innowacji;
2. Opracowanie teoretycznego i empirycznego Modelu Uniwersytetu Przedsiębiorczego w jego Ekosystemie Innowacji;
3. Rewizja i testowanie empirycznego Modelu Uniwersytetu Przedsiębiorczego w jego Ekosystemie Innowacji;
4. Opracowanie Procesu dla Wdrażania Modelu Uniwersytetu Przedsiębiorczego działającego w jego Ekosystemie Innowacji;
5. Opracowanie narzędzia diagnostycznego i rozwojowego wraz z procedurą wdrożeniową;
6. Opracowanie finalnych rekomendacji dotyczących stosowania Modelu i Procesu na polskich uczelniach w celach akredytacji i monitorowania oraz wspierania procesu transformacji polskich uczelni poprzez jednostkę akredytacyjną, dysponującą Modelem.

Model Uniwersytetu Przedsiębiorczego w jego Ekosystemie Innowacji oraz Proces jego Wdrażania w formie diagnostycznego i rozwojowego narzędzia będą umożliwiały:

a) prowadzenie systematycznego pomiaru poziomu funkcjonowania standardów i procesów zawartych w Modelu Uniwersytetu Przedsiębiorczego w jego Ekosystemie Innowacji, czyli w rezultacie innowacyjności i efektywności funkcjonowania uczelni wyższych w ich otoczeniu gospodarczym w Ekosystemie Innowacji;

b) prowadzenie systematycznego planowania i wdrażania działań rozwojowych przez Uczelnie w oparciu o Proces Wdrażania Modelu, dla budowy nowoczesnego Uniwersytetu Przedsiębiorczego i jego relacji z otoczeniem gospodarczym w Ekosystemie Innowacji.

Grupa docelowa

Rektorzy/władze uczelni wyższych; Pracownicy naukowi i administracja uczelni; Naukowcy/badacze; Nauczyciele akademiccy; Eksperci branżowi; Doktoranci i studenci;  Przyszli studenci; Innowatorzy, przedsiębiorcy, MŚP i duże firmy; Pracownicy firm innowacyjnych i technologicznych;  Inwestorzy; Samorządowcy.