TERMINY

RADY WYDZIAŁU MEDYCZNEGO

COLLEGIUM MEDICUM

 • 17.03.2020 – odwołana

 • 12.05.2020

 • 23.06.2020

RADA WYDZIAŁU MEDYCZNEGO

COLLEGIUM MEDICUM

KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM

 • DZIEKAN

prof. UKSW dr hab. J. Pawlikowski

 • PRODZIEKAN

dr Agnieszka Kamińska

 • Pracownicy badawczo-dydaktyczni i badawczy

 1. prof. UKSW dr hab. M. Czarkowski

 2. prof. UKSW dr hab. Artur Rogowski

 3. prof. UKSW dr hab. Grażyna Gromadzka

 4. prof .UKSW dr hab.A. Fal

 5. dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz

 • Pracownicy administracji

 1. mgr Marta Mielczarek – Krukowska

 • Przedstawiciele studentów

 1. Aleksandra Opałka

 2. Michał Szczechowicz