Władze Wydziału

  Dziekan COLLEGIUM MEDICUM

Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, Profesor UKSW

dyżur:

  Prodziekan COLLEGIUM MEDICUM

Dr n. med. Agnieszka Kamińska

dyżur: piątek godz. 12.00-14.00

  Dyrektor INSTYTUTU NAUK MEDYCZNYCH

dr hab. n. med. Andrzej Fal, prof. UKSW

dyżur;

Kierownik KIERUNKU LEKARSKIEGO

Kierownik KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO