KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE 2020/2024

DZIEKAN
WYDZIAŁU MEDYCZNEGO.
COLLEGIUM MEDICUM

ANDRZEJ FAL
DR HAB. N. MED.
PROF. UCZELNI

zobacz więcej

PRODZIEKAN
DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA
WYDZIAŁU MEDYCZNEGO.
COLLEGIUM MEDICUM

ALEKSANDRA STANGRET
DR N.MED.

DYŻUR:
wtorek: godz.12.00-14.00
a.stangret@uksw.edu.pl

zobacz więcej

p.o. PRODZIEKANA
DS. współpracy naukowej i rozwoju
Wydziału medycznego. Collegium Medicum

KRZYSZTOF MARYCZ
PROF. DR HAB. N. BIOL.

zobacz więcej

p.o. PRODZIEKANA
ds.toku studiów i rozwoju Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

DARIUSZ KOSIOR
PROF. DR HAB. N. MED.

DYŻUR: asap
d.kosior@uksw.edu.pl
 

zobacz więcej

KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE 2019/2020

DZIEKAN

JAKUB PAWLIKOWSKI – prof. UKSW, dr hab. nauk med. (od 19.12.2019)

GRAŻYNA GROMADZKA – prof. UKSW, dr hab. nauk medycznych

PRODZIEKAN

AGNIESZKA KAMIŃSKA – dr nauk med.

DYREKTOR INSTYTUTU MEDYCZNEGO

ANDRZEJ FAL – prof. UKSW. dr hab. nauk med.