Władze Wydziału

KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE WM.CM

  Dziekan

Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, Profesor UKSW

  Prodziekan

Dr n. med. Agnieszka Kamińska

  Dyrektor INSTYTUTU NAUK MEDYCZNYCH

dr hab. n. med. Andrzej Fal, prof. UKSW

Kierownik KIERUNKU LEKARSKIEGO

Dr n. med. Agnieszka Kamińska

Kierownik KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO