KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE 2020/2024


DZIEKAN
WYDZIAŁU MEDYCZNEGO.
COLLEGIUM MEDICUM

FILIP M. SZYMAŃSKI
DR HAB. NAUK MED.
PROF. UCZELNI
f.szymanski@uksw.edu.pl


PRODZIEKAN
DS. STUDENCKICH
I KSZTAŁCENIA
WYDZIAŁU MEDYCZNEGO.
COLLEGIUM MEDICUM

ALEKSANDRA STANGRET
DR NAUK MED.

DYŻUR:
wtorek: godz.12.00-14.00
a.stangret@uksw.edu.pl

KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE W LATACH 2019-2020 

DZIEKAN

ANDRZEJ M. FAL – prof. uczelni, dr hab. nauk med. 2020/21 

JAKUB PAWLIKOWSKI – prof. ucz. dr hab. nauk med. 2019/2020

GRAŻYNA GROMADZKA – prof. ucz. dr hab. nauk med. 2019/2020

PRODZIEKAN

DARIUSZ KOSIOR – prof. dr hab. nauk med.

AGNIESZKA KAMIŃSKA – dr nauk med.