WŁADZE WYDZIAŁU

 

DZIEKAN

WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM

FILIP M. SZYMAŃSKI
PROF. DR HAB. N. MED. I N. O ZDR
wmcm@uksw.edu.pl

 

PRODZIEKAN

WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM

DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA

BEATA CHEŁSTOWSKA
DR NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
b.chelstowska@uksw.edu.pl
DYŻUR:

poniedziałek w godz. 15:00-16:00
czwartek w godz. 14:00-15:00 pok. 010

 

 

PRODZIEKAN

WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM

DS. KLINICZNYCH I ROZWOJU

EWA BARCZ
PROF. DR HAB. NAUK MEDYCZNYCH
e.barcz@uksw.edu.pl
DYŻUR:

czwartek w godz. 11:00-14:00 pok. 009

Skip to content